انواع کنتراست رنگ

منظور از کنتراست ، فرق بارزی هستش که بین دو رنگ وجود داره. بالاترین حد کنتراست بین دو رنگ را کنتراست قطبی میگن.

برخی از انواع کنتراست به صورت زیره :

1-کنتراست فام 
ساده ترین کنتراسته ؛
کنتراست بین  زرد و آبی و قرمز نهایت شدت کنتراست فام هستش.
وقتی رنگها توی دایره رنگ از سه رنگ اصلی
زرد و آبی و قرمز دور میشن ، از شدت کنتراست فام اونها کم میشه. بنابراین کنتراست رنگهای نارنجی و سبز و بنفش از کنتراست زرد و آبی و قرمز کمتره.

2-کنتراست تیره و روشن 
قوی ترین کنتراست تیره و روشن در سیاه و سفید دیده می شه. در بین رنگها درجات مختلف تیره وجود داره که همون عامل ایجاد کنتراست تیره و روشنه.

3-کنتراست سرد و گرم  
رنگهای گرم رنگهایی هستن که در ترکیب اونها قرمز وجود داره و رنگهای سرد رنگهایی هستن که در اونها آبی وجود داره.
دیدن رنگهای گرم موجب تشدید جریان خون و رنگهای سرد موجب کند شدن اون می شه.
شدیدترین کنتراست سردی و گرمی در دایره رنگ، بین آبی-سبز و قرمز-نارنجی دیده میشه.

4-کنتراست مکمل ها   
دو رنگ رو زمانی مکمل میگن که از ترکیب اونها رنگ خاکستری به وجود بیاد.
در ترکیب دو رنگ مکمل ، حتماً سه رنگ زرد و آبی و قرمز وجود داره.
دو رنگ مکمل در کنار هم موجب افزایش شدت رنگی همدیگه میشن.
5-کنتراست همزمانی   
چشم با دیدن هر رنگی، رنگ تکمیلی اون رو طلب می کنه و اگه اون رنگ وجود نداشته باشه خود چشم اون رو بوجود میاره.
مثلاً اگرمربع کوچکی از رنگ
خاکستری را روی زمینه زرد قرار بدیم، متمایل به بنفش دیده میشه.
یعنی
خاکستری رنگ عوض می کنه. یا سبز روی آبی متمایل به زرد دیده می شه.
برای جلو گیری از این نوع تغییر سه راه وجود داره:
1-مقداری از رنگ زمینه را به
خاکستری اضافه کنیم
2-میزان روشنایی
خاکستری را بیشتر یا کمتر از زمینه بگیریم.
3-دور
خاکستری یک خط مشکی بکشیم.
برای اینکه این تغییر بیشتر شود دو راه وجود داره:
1-مقداری رنگ مکمل زمینه را به
خاکستری اضافه کنیم
2-میزان روشنایی رنگ زمینه را با
خاکستری برابر بگیریم.

6-کنتراست خالص و نا خالص  
همه رنگهای طیف، خالص هستند ولی به چهار طریق ناخالص می شن:
1-اضافه کردن سفید
2-اضافه کردن سیاه
3-اضافه کردن سفید و سیاه (خاکستری)
4-اضافه کردن رنگ مکمل

7-کنتراست کمی و زیادی (وسعت) رنگ  
دو عامل روشنی و وسعت، نیروی هر رنگی را تشکیل می دن.
میزان روشنی هر رنگی را میشه از قرار دادن اون بر روی زمینه خاکستری متوسط تشخیص داد.
اگر روشنایی زیاد باشه باید وسعتش رو کم کرد و اگر تیره باشه باید وسعتش رو زیاد کرد.
چون میزان روشنایی زرد سه برابر بنفشه   پس باید وسعت بنفش را سه برابر زرد بگیریم.
در آبی و نارنجی هم وسعت آبی باید دو برابر نارنجی باشه
و نسبت سبز و قرمز  با هم برابر باشه.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.