نمایشگاه فان

گالرى اُ مجموعه اى از آثار عكاسى مسعود حاج جعفری زاده با عنوان فان را به نمایش مى گذارد.
براى هر عكاس، عكاسى فرآيندی است كه همواره ميل به جاودانگى در آن خودنمايى مى كند. در واقع درذات عكاسى ردپايى از تلاش انسان براى جاودانگى وجود دارد، در حالى كه خود عكس كه قرار است انسان را جاودانه كند، مانند هر چيز ديگری ميراست.
عكس هاى اين مجموعه از میان نگاتیوهایی که حاج جعفرى زاده در تابستان سال ١٣٨٠درکشورهای ایتالیا، آلمان و اتریش عکاسی کرده و سه سال بعد در اثر نشت فاضلاب (حدود ٢٠٠٠ فریم) دچار آسیب جدی گشته، برگزیده شده اند.
این حادثه ی ویران کننده، تا مدت ها دل مشغولى اصلى هنرمند در باب ماهیت عکاسی بوده است. از این منظر، تجربه ی عكاس در این مجموعه یادآور تلاش برای جاودانگی، به دست آوردن و از دست دادن در اثرتمدن، و زایش موجودی نو از میان ویرانه های این رویا و نهایتا دستیابی دوباره است.

افتتاحیه : جمعه 16 بهمن ٬‌ ساعت 16 تا 20
گالری اُ ٬‌خیابان ویلا٬‌ کوچه خسرو٬‌ پلاک 46